Leer het leren!

 • Geeft direct resultaat bij proefwerken, examens, huiswerk, plannen en motivatie.
 • Pakt faalangstgevoelens aan en vergroot het zelfvertrouwen.
 • Is het juiste handvat bij leerproblemen als dyslexie, AD(H)D, ASS etc.
 • Maakt bewust van de eigen talenten en het toepassen ervan bij het studeren.
 • Is voor alle jeugd in het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs (MBO en HBO) en volwassenen.  
 • Geeft inzicht in de werking van de hersenen en de eigen leerstijl.
 • Leert geheugentechnieken aan voor optimaal leerresultaat.
 • Verbetert het tekstbegrip middels de unieke kleurmethode.
 • Leert lesstof in één overzicht te plaatsen middels een conceptmap.
 • Werkt met nieuwe, bewezen leertechnieken die aansluiten bij het brein.
 • Is bewezen effectief bij o.a. tekstbegrip, leren en de motivatie.
 • Geeft handvatten in het opzetten van werkstuk, spreekbeurt, boekenbeurt, projecten en presentaties.
 • Sluit naadloos aan bij beelddenkers en hoogbegaafden.
 • Geeft inzicht in de persoonlijke kwaliteiten en talenten.
 • Wetenschappelijk onderzoek bewijst de effectiviteit van visuele leertechnieken Leren Leren Methode.
Leren
In het onderwijs ligt de nadruk op presteren. Het cijfer- met rapportsysteem heeft een meedogenloze consequentie: wie niet scoort, redt het niet. Veel kinderen hebben wel de capaciteiten voor een bepaald schoolniveau, maar vaak blijkt dan toch dat het niet lukt. Hoe kan dat? Ervaring leert dat kinderen niet weten hoe ze moeten leren. Zaken als spreekbeurt/werkstuk (hoe zet ik dat op?), huiswerk plannen (help, ik red het nooit), tekstbegrip (wat moet ik precies leren?), doorzettingsvermogen (ik heb toch wel genoeg geleerd?), en zelfkennis (ken ik de leerstof wel echt?) zijn de basis voor goede cijfers.
Voor iedereen
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat alle kinderen baat hebben bij deze gestructureerde, visuele manier van leren. Daarbij is het effect bij omstandigheden als dyslexie, AD(H)D, ASS, Hoogbegaafdheid en beelddenken enorm positief gebleken. Jeugd ervaart (eindelijk) succes bij het leren, waardoor het zelfvertrouwen groeit en dus ook de motivatie. Leren wordt weer zoals het moet zijn: leuk en met resultaat.
Beeld en taal
Door beeld en taal te combineren wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het brein. Hierdoor zal de leerstof makkelijker en sneller onthouden worden. De kennis gaat als vanzelf naar het langetermijngeheugen. Met oefeningen en het aanleren van geheugentechnieken ontstaat inzicht in de werking van de hersenen, waardoor bewuster en beter geleerd wordt. Door overzicht te houden, wordt informatie behapbaar en inzichtelijk.
Tekstbegrip
Begrijpen wat je leest, is de grondslag voor effectief leren. Denk hierbij aan het herkennen van de kernwoorden in een tekst (wat is belangrijk?) en het leggen van verbanden binnen een tekst. Met behulp van de unieke Kleurmethode kun je de opbouw van een tekst doorgronden. De kleuren geven de hiërarchie binnen de tekst weer, waardoor verbanden zichtbaar worden. Een zeer eenvoudige, en doeltreffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip.
Zelfvertrouwen
School biedt vaak lesstof op een vaste, talige manier aan. Als succeservaringen uitblijven, ontstaat onzekerheid. Faalangst, weinig zelfvertrouwen en onnodige stress belemmeren het leren. Een vicieuze cirkel waar soms moeilijk uit te komen is. Met behulp van speciale oefeningen en elkaars ervaringen leren kinderen probleemsituaties het hoofd te bieden en ontstaat er (weer) ruimte voor het leren.
Conceptmap
Door informatie binnen een vast kader te plaatsen ontstaat overzicht. Helemaal als dit met zowel taal (kernwoorden) als beeld (tekeningen) gebeurt. Een conceptmap is een gestructureerde Mindmap waar je direct houvast aan hebt bij het leren, notuleren en het opzetten van werkstukken en spreekbeurten. Een zeer eenvoudige, en doeltreffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip. Daarbij wordt de informatie als vanzelf opgenomen in het langetermijngeheugen. Alle lesstof overzichtelijk bij elkaar geplaatst in een overzicht. Zowel bij het leren als bij presentaties een handig hulpmiddel.