Leer het leren!

  • Waarom zou ik aan mijn huiswerk beginnen? 
  • Hoe hou ik de meeste vrije tijd over?
  • Hoe leer ik slim en efficiënt en hou ik mijn aandacht er bij?

De Leren Leren training is een speciaal ontwikkeld programma voor kinderen vanaf 8 jaar en ouder.

 

Voor kinderen die nog op de basisschool zitten, is de training een mooie voorbereiding om te leren omgaan met alle verschillende facetten van leren in het hier en nu en voor de toekomst.

De training voor kinderen van de basisschool bestaat uit 8 sessie van 75 minuten en deze vinden buiten schooltijd plaats.

 

Als brugklastraining is de Leren Leren training een aanrader. Kinderen leren omgaan met nieuwe vakken, leren plannen en organiseren, leren hoe huiswerk te maken, leren omgaan met tijd en inschatting en krijgen inzicht in hun eigen meest effectieve manier van leren op het gebied van lesstof en talen.

 

Voor pubers en jongeren die al gevorderd zijn in het voortgezet onderwijs, MBO of HBO, maar vastlopen, kan de Leren Leren training een goede keus zijn om het leerproces weer op de rails te krijgen.

 

De training voor kinderen die naar de brugklas gaan, op het voortgezet onderwijs, MBO of HBO zitten bestaat uit 1 sessie van 6 klokuren en vindt buiten schooltijd plaats.

 

De training (voor alle leeftijdscategorieën) bestaat o.a. uit de volgende onderdelen:

  • faalangst en motivatie
  • plannen en organiseren
  • concentratie 
  • leerstijlen
  • verbeteren tekstbegrip
  • hoe leer je en wat leer je?

De trainingen kunnen ook gegeven worden op scholen mits genoeg animo en in overleg met de betreffende school.