Aangenaam kennis te      maken!

Ik ben Hilde Croonen.

 

Door mijn jarenlange onderwijservaring als leerkracht, maar ook als ambulant begeleider én ouder van twee kinderen weet ik dat voor veel kinderen, jongeren, studenten, maar ook voor volwassenen 'het leren' een enorme klus is. Daarnaast kan ook het maken van aantekeningen, een werkstuk, boekverslag of (het geven van een) presentatie een opgave zijn. Net zoals het maken van een goede planning voor het maken en leren van huiswerk en vervolgens het toepassen van een goede en passende strategie bij het leren.

Hierdoor ontstaat o.a. stress, frustratie en verdriet. Het vertrouwen in zichzelf is er dan niet meer en vaak wordt er zelfs niet eens meer begonnen aan een taak.

Door mijn expertise kan ik goed en snel afstemmen op datgene wat nodig en helpend is.

Ik ben er van overtuigd dat ik in een paar uur tijd veel kan betekenen voor iedereen die begeleiding krijgt bij 'Leer het leren!'; voor nu en voor in de toekomst!

 

Dus wil je ook sneller én beter leren? Maak dan snel kennis met:

Leer het leren!


Loopbaan

 • Sinds 2002 ben ik met heel veel plezier werkzaam geweest in het basisonderwijs. Vele jaren als groepsleerkracht, talentbegeleider, leerkracht van de plusklas en ook als ambulant begeleider. Het was o.a. mijn taak om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling (individueel en/of in groepsverband) in samenspraak met hun leerkracht(en) en met hun ouder(s). Ook coachte ik mijn collega's zodat zij nóg beter aan konden sluiten bij datgene wat kinderen nodig hebben.
 • Inmiddels mag ik vele uren per week mijn expertise overbrengen aan de studenten van Gilde Opleidingen (MBO) op 15 verschillende locaties in Limburg, maar ook aan de leerlingen van de diverse basisscholen en VO scholen in Noord-en Midden-Limburg.
 • In de zomervakantie geef ik les aan studenten (afkomstig van ISK-scholen, anderstalige zij-instromers, studenten met een taalachterstand of nog niet het gewenste taalniveau beschikken) van de Zomerschool van Gilde Opleidingen. 
 • Ik ontwikkel en geef workshops (o.a. 'omgaan met dyslexie in het MBO', 'Study Stress Free', 'Timemanagement' en 'Presenteren') voor studenten.
 • Daarnaast ben ik schrijver, trainer en mede-eigenaar van 'Doceer 't Leren!' Een training voor docenten die ontwikkeld is op vraag van studenten die de training bij 'Leer het leren!' hebben gevolgd. 
 • Ook heb ik ruim 15 jaar ervaring binnen het vrijwilligerswerk met verstandelijk en lichamelijk beperkte jongeren.
 • Ik ben voorzitter van de medezeggenschapsraad van de basisschool waar onze twee kinderen onderwijs genieten
 • En draag ik mijn steentje bij het vormgeven en uitdragen van waarden en normen bij de plaatselijke voetbalclub.

 

Opleidingen

 • Na mijn opleiding Sociaal Pedagogisch werk met een diploma op zak afgesloten te hebben, ben ik in 2002 geslaagd voor de opleiding leerkracht basisonderwijs.
 • Door diverse opleidingen en cursussen te volgen zorg ik dat mijn kennis en kunde up to date blijft.
 • Zo heb ik o.a. de HBO opleiding Taalcöordinator met goed gevolg afgesloten en
 • ben ik jeugdtrainer, trainer voor volwassenen én bedrijfstrainer Leren Leren.
 • Ik ben bevoegd om de training Leren Leren aan te bieden aan jeugd binnen basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO/HBO en aan volwassenen binnen bedrijven en/of teams.

samengevat

Kernwoorden die mij typeren:

 • rustig
 • duidelijk
 • behouden
 • sociaal
 • empathisch
 • eerlijk
 • open
 • daadkrachtig
 • en niet onbelangrijk....ik heb gevoel voor humor!